UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES, ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY
Poprzez kliknięcie na jakiekolwiek łącza na stronie wyrażasz zgodę na pliki cookies.
Więcej informacji
OK, ZGADZAM SIĘ
NIE, DZIĘKUJĘ
|
Wystawa online
|
LANGUAGE
 • STRONA GŁÓWNA
 • O NAS
 • ROZWIĄZANIA
  ROZWIĄZANIA FOTOWOLTAICZNE

  Rozwiązania dla domu

  Systemy komercyjne

  Instalacja przemysłowa

  SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

  Systemy magazynowania przeznaczone do obiektów mieszkalnych

  Komercyjne systemy magazynowania

  Systemy magazynowania dla instalacji przemysłowych

  PŁYWAJĄCY SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

  Pływająca instalacja fotowoltaiczna

  ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA

  Instalacje fotowoltaiczne przeznaczone do obiektów mieszkalnych

  Farmy zielonej energii

 • PRODUKTY
  SYSTEMY PANELI SŁONECZNYCH

  Falowniki szeregowe

  Falowniki centralne

  Falownik modułowy 1+X

  Rozwiązania w formule „pod klucz”

  Stacje SN

  SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

  SKM / Falowniki hybrydowe

  Systemy magazynowania energii

  Akumulatory

  AKCESORIA I MONITOROWANIE

  Monitorowanie

  Akcesoria

  STACJA ŁADOWANIA DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

  Stacja ładowania

  PŁYWAJĄCE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

  Falowniki i wzmacniacze na platformach pływających

  Instalacje pływające

 • OBSŁUGA SERWISOWA
  SERWIS ONLINE
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  FORMULARZ KONTAKTOWY
SZUKAJ
Guess you want to find it.
Wystawa
online
SEARCH
Guess you want to find it.
KRAJ
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2020 r.


Sungrow bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych i ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawa i wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności postanowień Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Poniżej przedstawiono informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową lub kontaktują się z nami bezpośrednio. Polityka prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.


1.    ADMINISTRATOR DANYCH


Operatorem strony internetowej i administratorem danych w rozumieniu RODO jest Sungrow Power Supply Co., Ltd., Adres: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, Chiny; tel.: +86 551 6532 7834 („Sungrow”, “my”).


2. PRAWA UŻYTKOWNIKA


2.1 Użytkownikowi przysługują na ogół następujące prawa, tzn. użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o:

 • udostępnienie lub przekazanie kopii jego danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu (art. 15 RODO)

 • przekazanie mu niektórych jego danych osobowych lub przesłanie ich innemu administratorowi danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)

 • aktualizację lub sprostowanie jego danych osobowych (art. 16 RODO) 

 • usunięcie jego danych osobowych z naszych rejestrów w określonych okolicznościach (art. 17 RODO)

 • ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach (art. 18 RODO)

Użytkownik ma również prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach (np. w przypadku przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego — art. 21 RODO).


2.2Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach — na przykład, gdy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani przez prawo do przetwarzania jego danych lub jeżeli udostępnienie informacji użytkownikowi spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeżeli przepisy prawa uniemożliwiają nam ujawnienie takich informacji. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że będziemy mogli zachować dane nawet w przypadku wycofania przez użytkownika jego zgody.


2.3Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw w zakresie przechowywania danych osobowych, prosimy o przesyłanie wszelkich zapytań o informacje, wniosków o udostępnienie danych osobowych bądź sprzeciwów wobec przetwarzania danych pocztą elektroniczną na adres data-protection@sungrow.co lub na adres wskazany w ust. 1.


2.4Mamy nadzieję, że będziemy mogli odpowiedzieć na wszelkie ewentualne zapytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkownika. Jeżeli jakiekolwiek kwestie nie zostaną rozwiązane, użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru zgodnie z art. 77 RODO, w szczególności do organu ochrony danych w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub miejsce pracy użytkownika.


2.5Na koniec należy pamiętać, że w sytuacji, gdy potrzebujemy danych osobowych, aby wywiązać się ze zobowiązań prawnych lub umownych, wówczas przekazanie takich danych jest obowiązkowe: jeśli takie dane nie zostaną przekazane, nie będziemy mogli zarządzać naszymi umowami lub wykonywać nałożonych na nas zobowiązań.

3.  MIĘDZYNARODOWE    PRZEKAZYWANIE DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

3.1  Ze względu na to, że jesteśmy spółką prowadzącą działalność na całym świecie, gromadzone dane użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane przez nas i przez naszych dostawców usług poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dane te mogą być również przetwarzane przez pracowników znajdujących się poza terytorium EOG (w naszym przypadku w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL)), którzy są zatrudnieni w Sungrow lub u jednego z naszych dostawców. W sytuacji, gdy informacje są przekazywane poza terytorium EOG lub znajdują się w kraju, który nie podlega wydanej przez Unię Europejską decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych, dane są odpowiednio chronione na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE, certyfikatu ochrony danych osobowych lub wiążących reguł korporacyjnych podmiotu przetwarzającego dostawcy. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci otrzymania kopii odpowiednich dokumentów, prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdują się poniżej).


3.2  Na naszych stronach mogą pojawiać się od czasu do czasu łącza do innych stron internetowych. W przypadku skorzystania z takiego łącza i przejścia na takie strony internetowe, należy pamiętać, że strony te mają własne polityki prywatności i nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za procedury przetwarzania danych na takich stronach internetowych. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi tam politykami.


3.3  Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony posiadanych przez nas danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dane użytkownika są przekazywane 

w formie zaszyfrowanej; stosujemy szyfrowanie TLS 1.2.


4.  GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ W CELACH INFORMACYJNYCH


4.1  Jeżeli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie nawiązuje z nami żadnego kontaktu poza odwiedzeniem naszej strony internetowej lub przesłaniem nam informacji w inny sposób, gromadzimy dane przesyłane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi nawigację po naszej stronie internetowej. Takie dane są przechowywane wyłącznie w celach systemowych i statystycznych (na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz, w wyjątkowych przypadkach, w celu zgłoszenia przestępstwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

Następujące dane użytkownika możemy gromadzić w sposób automatyczny:

·        dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używanego przez użytkownika do połączenia swojego komputera z internetem, rodzaj urządzenia, przeglądarka i wersja oraz system operacyjny i platforma; oraz

·        informacje na temat odwiedzin użytkownika, w tym pełne adresy URL, czasy reakcji stron i błędy podczas pobierania danych.


5.  GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PODCZAS 


5.1  Dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) mogą być gromadzone i przetwarzane, jeżeli użytkownik wyraźnie przekaże nam takie dane w celach kontaktowych. Takie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia wniosku użytkownika i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


5.2   Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celach reklamowych, po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania naszego biuletynu będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji i następnie zostaną usunięte z zastrzeżeniem prawnym obowiązku do przechowywania danych.


6.  GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY


6.1  Przetwarzamy dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, kraj, sektor działalności, nazwa firmy, interes gospodarczy) w celu ustanowienia i wykonywania umów oraz w celu spełnienia wymagań ustawowych. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (komunikacja z osobą do kontaktów klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną lub w celu podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Przetwarzanie danych opiera się również na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż możemy być zobowiązani ustawowo do przechowywania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy jest to istotne ze względu na przepisy podatkowe, handlowe lub przepisy w sprawie zapobiegania przestępczości.


7.  GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU PODAŃ O PRACĘ


7.1  Gromadzimy również dane osobowy osób, które ubiegają się o pracę w naszej firmie. Przetwarzanie takich danych osobowych przez nas jest wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w tym do założenia akt osoby ubiegającej się o pracę, zarządzania podaniami, organizowania rozmów o pracę — w skrócie, przetwarzanie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli podpisać umowę o pracę z użytkownikiem. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z podaniem o pracę przedstawiono w naszym [Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności w przypadku podań o pracę], które zostanie przesłane do użytkownika oddzielnie w odpowiednim czasie.


8.  ODBIORCY / KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH


8.1  Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika spółkom stowarzyszonym Sungrow (tj. dowolnej spółce, korporacji lub innemu podmiotowi Sungrow, które wymieniono poniżej [NALEŻY WSTAWIĆ HIPERŁĄCZE DO STRONY INTERNETOWEJ Z NAZWAMI PODMIOTÓW GRUPY] w celu poprawy relacji z klientami i obsługi wniosków użytkownika dotyczących określonych krajów.


8.2  Dane osobowe mogą być udostępniane organom rządowym i/lub przedstawicielom organów ścigania, jeżeli jest to wymagane w celach wskazanych powyżej, jeżeli jest to wymagane prawnie lub jeżeli jest to wymagane w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawcom usług (takim jak partnerzy, dystrybutorzy, zamawiający inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa), którzy będą je przetwarzać w imieniu Sungrow w powyższych celach. 


8.3  Ponadto angażujemy dostawców usług do przetwarzania danych, którym powierzamy przetwarzanie danych w zakresie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, np. w ramach infrastruktury technicznej naszej strony internetowej (takich jak dostawcy usług e-mail marketingu, planowania i zarządzania zdarzeniami, projektowania i tworzenia stron internetowych). W tym kontekście nasi dostawcy usług obsługi technicznej mogą również znajdować się poza terytorium UE/EOG. W sytuacji, gdy dane są przekazywane poza terytorium EOG lub jeżeli znajdują się w kraju, który nie podlega wydanej przez Unię Europejską decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych, dane są odpowiednio chronione w sposób opisany powyżej w punkcie 3.


9.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


9.1  Jeżeli użytkownik jest klientem, będziemy przechowywać jego dane przez okres trwania stosunku umownego z nami oraz, w dozwolonym zakresie, po zakończeniu tego stosunku przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


9.2  W sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, przetwarzamy dane do momentu, gdy użytkownik nie zwróci się z prośbą o zaprzestanie przetwarzania i przez krótki okres po otrzymaniu takiej prośby (potrzebny do zrealizowania wniosku). Prowadzimy również rejestr złożonych przez użytkownika wniosków o zaprzestanie przetwarzania danych, abyśmy mogli zastosować się do nich w przyszłości.


9.3  Informacje na temat odwiedzin naszych stron internetowych przez użytkownika oraz dane osobowe przetwarzane w celach związanych z bezpieczeństwem stron internetowych będziemy przechowywać przez [6/12] miesięcy od momentu ostatnich odwiedzin naszej strony internetowej przez użytkownika.


9.4  Możemy być zobowiązani przepisami prawa do przechowywania określonych danych użytkownika przez określony wymagany prawem okres przechowywania (w przypadku faktur okres ten może wynosić nawet 10 lat). W innych przypadkach możemy przechowywać dane przez odpowiedni okres po zakończeniu okresu trwania jakiejkolwiek relacji z użytkownikiem w celu zabezpieczenia nas przed roszczeniami prawnymi (do upływu ustawowych terminów przedawnienia) lub na potrzeby zarządzania naszą działalnością (np. w celu prowadzenia księgowości lub wykonania zobowiązań podatkowych).


10. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE


10.1  Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki te pomagają nam zapewnić użytkownikom pozytywne doświadczenia podczas przeglądania naszej strony internetowej i jednocześnie pozwalają nam udoskonalać naszą stronę internetową. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przypisanym do przeglądarki używanej przez użytkownika, które dostarczają stronie umieszczającej pliki cookie (w tym przypadku nam) określone informacje. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi użytkownika i nie zawierają wirusów. Celem plików cookies jest zapewnienie, aby usługi były bardziej przyjazne dla użytkownika, efektywniejsze i bezpieczniejsze. W większości przypadków używamy tak zwanych „sesyjnych plików cookie”. Są to pliki cookie usuwane automatycznie po zakończeniu odwiedzin naszej strony internetowej przez użytkownika. Nasze pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Stosowanie plików cookie to obecnie standardowa praktyka w przypadku większości stron internetowych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie stosowania plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je za pośrednictwem swojej przeglądarki. Może również usunąć pliki cookie poprzez usunięcie ich z „historii przeglądarki” (pamięć podręczna) po opuszczeniu strony. Więcej informacji znajduje się poniżej w punkcie „Sposób zarządzania plikami cookie”.


10.2Korzystamy z następujących kategorii plików cookie:


Niezbędne pliki cookie


Przechowujemy pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeżeli są one absolutnie niezbędne do obsługi tej strony internetowej lub świadczenia naszych usług. Niezbędne pliki cookie w szczególności pomagają poprawić funkcjonalność strony internetowej poprzez aktywowanie podstawowych funkcji takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może funkcjonować prawidłowo. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO


Analityczne pliki cookie i pliki cookie związane z wydajnością


Są to pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne do obsługi tej strony internetowej lub świadczenia naszych usług, ale usprawniają korzystanie z usług poprzez zapamiętywanie określonych wyborów dokonanych przez użytkownika i zapewnianie usprawnionych funkcji. Na przykład są one używane do zapamiętywania preferencji lub wyborów na stronie, takich jak zapamiętanie preferencji dotyczących języka, kraju, regionu lub innych ustawień internetowych (np. rozmiar tekstu, czcionki).


Te rodzaje plików cookie umożliwiają nam rozpoznanie i policzenie liczby odwiedzających nasze strony oraz ustalenie sposobu, w jaki odwiedzający poruszają się po naszych stronach, gdy z nich korzystają. Pozwala nam to usprawnić sposób funkcjonowania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy znajdują w łatwy sposób znajdują to, czego szukają.


Niektóre analityczne pliki cookie i pliki cookie związane z wydajnością są używane w połączeniu z usługami świadczonymi przez osoby trzecie, w tym:


·         Google Analytics to internetowa usługa analityczna świadczona przez firmę Google (należy również zapoznać się z informacjami poniżej). Google Analytics może gromadzić informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usług internetowych (w tym adresu IP użytkownika). Generowane informacje będą przekazywane firmie Google i przez nią przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie firmy Google. Google zapewnia również dodatek do przeglądarki, który umożliwia zablokowanie funkcji Google Analytics na wszystkich stronach internetowych.


10.3    Przed zastosowaniem plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do obsługi naszej strony internetowej lub świadczenia naszych usług, uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. Należy również zapoznać się z punktem „Sposób zarządzania plikami cookie”.


Wykorzystywanie plików cookie

 

Nazwa pliku
cookie

Nazwa
zaangażowanego
zewnętrznego
dostawcy
(jeśli istnieje)

 Cel

Termin ważności

      _ga

      _gid

      _gad

Google   LLC

Te pliki cookie są generowane w wyniku korzystania przez nas z dodatku Google Analytics i są używane do gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje do przygotowywania raportów, które pomagają nam doskonalić naszą stronę internetową. Pliki cookie gromadzą określone informacje, w tym informacje na temat liczby odwiedzających witryny internetowe, miejsc, z których odwiedzający przeszli na strony internetowe i podstrony, które odwiedzili. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest prowadzone przede wszystkim przez firmę Google i firma Google może wykorzystywać dane użytkownika zgromadzone przez Google Analytics w dowolnym swoim celu, np. do profilowania, i będzie łączył je z innym danymi, takimi jak dowolne Konta Google.

 

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Google zabezpiecza dane użytkownika i podchodzi do prywatności danych można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

         Po 13
miesiącach

         Po 24
godzinach

         Po 10
minutachSposób zarządzania plikami cookie

 

[Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, klikając narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie na naszej stronie internetowej. Cookie Consent Manager firmy Sungrow to narzędzie umożliwiające użytkownikowi zmianę ustawień dotyczących plików cookie, które nie są niezbędne. Nie ma możliwości zmiany ustawień dotyczących niezbędnych plików cookie. Dostępne przełączniki należy ustawić w położeniu „Wł.” lub „Wył.”, a następnie kliknąć opcję „Zapisz”. Konieczne może być odświeżenie strony, aby ustawienia zaczęły obowiązywać. Ustawienia dotyczące zgody są przechowywanie w lokalnej pamięci przeglądarki użytkownika, nie są nigdy (na ile pozwala na to technologia) przesyłane na nasze serwery i nie umożliwiają naszym serwerom identyfikacji lub śledzenia poszczególnych użytkowników.]

 

Obecne wersje przeglądarek internetowych oferują również zaawansowane funkcje kontroli użytkownika dotyczące możliwości umieszczania i okresu przechowywania plików cookie własnych i osób trzecich. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji zarządzania plikami cookie można znaleźć po wpisaniu frazy „pliki cookie” w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookies można aktywować i blokować poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Informacje na temat tego, jak to zrobić oraz więcej informacji na temat plików cookie można również znaleźć na stronie:  www.allaboutcookies.org. Jednak w przypadku zablokowania plików cookie w swojej przeglądarce, użytkownik może nie móc wykonać określonych czynności na naszej stronie internetowej lub uzyskać prawidłowego dostępu do określonych jej części. Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym informacji na temat sposobu rezygnacji z tych plików cookie, można znaleźć na stronie: http://youronlinechoices.eu/.


10.4. Google AnalyticsTa strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej. Jest obsługiwanaprzez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „cookies“. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę korzystania przez Państwa z witryny. Wykorzystujemy te informacje do przygotowywania raportów, które pomagają nam doskonalić naszą stronę internetową. Pliki cookie gromadzą określone informacje, w tym informacje na temat liczby odwiedzających witryny internetowe, miejsc, z których odwiedzający przeszli na strony internetowe i podstrony, które odwiedzili. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest prowadzone przede wszystkim przez firmę Google i firma Google może wykorzystywać dane użytkownika zgromadzone przez Google Analytics w dowolnym swoim celu, np. do profilowania, i będzie łączył je z innym danymi, takimi jak dowolne Konta Google. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics: są przechowywane i odpowiednie dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pliki cookie w połączeniu z dodatkiem Google Analytics mają żywotność do 13 miesięcy i po tym okresie zostaną automatycznie usunięte.


Uaktywniliśmy na tej stronie funkcję anonimizacji adresu IP. Adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.


Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing przetwarzania naszych danych i w pełni zastosowaliśmy się do surowych wymogów podczas korzystania z Google Analytics.


Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w przyszłości, należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (Opt-out Browser Add-on) dla bieżącej wersji swojej przeglądarki:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Ponadto możliwe jest zgłoszenie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania danych przez Google Analytics poprzez ustawienie specjalnego pliku „opt-out cookie”, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć poniższe łącze: Deactivate Google Analytics. Po potwierdzeniu tego łącza na nośniku danych zapisany zostanie tak zwany plik rezygnacji z plików cookie (opt-out cookie). Plik ten ma żywotność 5 lat. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie ze swojego komputera, taki plik rezygnacji z plików cookie zostanie również usunięty, tzn. aby podtrzymać swój sprzeciw wobec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Webtrekk, konieczne jest ponowne ustawienie pliku opt-out cookie. Plik opt-out cookie jest ustawiany dla każdej przeglądarki i dla każdego komputera. W przypadku odwiedzania naszych stron internetowych z domu i z miejsca pracy lub za pomocą innych przeglądarek, konieczne jest aktywowanie pliku opt-out cookie w każdej przeglądarce i na każdym komputerze.


10.5: Google Tag Manager Ta strona internetowa korzysta również z narzędzia Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), które umożliwia zarządzanie dostępnymi na rynku znacznikami stron internetowych za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wstawia znaczniki) jest domeną bez plików cookie i nie zapisuje danych osobowych. Narządzie powoduje aktywowanie innych znaczników, które mogą, ze swojej strony, zapisywać dane w określonych okolicznościach. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do informacji. Jeżeli zapisywanie zostało zablokowane na poziomie domeny lub plików cookie, to ustawienie pozostanie aktywne do czas wdrożenia wszystkich znaczników śledzenia za pomocą narzędzia Tag Manager. Więcej informacji na temat narzędzia Google Tag Manager można znaleźć, klikając poniższe łącze: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

11. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI


Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana od czas do czasu. Wszelkie zmiany wprowadzone w przyszłości do naszej polityki prywatności zostaną umieszczone na tej podstronie, a w stosownych przypadkach, informacja taka zostanie przesłana użytkownikowi pocztą elektroniczną. Należy często sprawdzać treść naszej polityki prywatności pod kątem ewentualnych aktualizacji lub zmian.

18MW PV Plant in Dubai
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017