UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES, ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY
Poprzez kliknięcie na jakiekolwiek łącza na stronie wyrażasz zgodę na pliki cookies.
Więcej informacji
OK, ZGADZAM SIĘ
NIE, DZIĘKUJĘ
|
Wystawa online
|
LANGUAGE
 • STRONA GŁÓWNA
 • O NAS
 • ROZWIĄZANIA
  ROZWIĄZANIA FOTOWOLTAICZNE

  Rozwiązania dla domu

  Systemy komercyjne

  Instalacja przemysłowa

  SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

  Systemy magazynowania przeznaczone do obiektów mieszkalnych

  Komercyjne systemy magazynowania

  Systemy magazynowania dla instalacji przemysłowych

  STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

  Rozwiązanie obejmujące instalację PV + system ESS + stację ładowania

  Ładowanie docelowe

  Szybkie ładowanie w miejscach publicznych

  PŁYWAJĄCY SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

  Pływająca instalacja fotowoltaiczna

  ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA

  Instalacje fotowoltaiczne przeznaczone do obiektów mieszkalnych

  Farmy zielonej energii

 • PRODUKTY
  FALOWNIKI

  Optymalizator Mocy

  Falowniki szeregowe

  Falowniki centralne

  Falownik modułowy 1+X

  Rozwiązania w formule „pod klucz”

  Stacje SN

  SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

  SKM / Falowniki hybrydowe

  Systemy magazynowania energii

  Akumulatory

  AKCESORIA I MONITOROWANIE

  Monitorowanie

  Akcesoria

  STACJA ŁADOWANIA DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

  Stacja ładowania DC

  Stacja ładowania AC

  PŁYWAJĄCE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

  Falowniki i wzmacniacze na platformach pływających

  Instalacje pływające

 • KONTAKT
  BIURA SUNGROW
  SERWIS
  NEWSLETTER
SZUKAJ
Guess you want to find it.
Wystawa
online
SEARCH
Guess you want to find it.
KRAJ
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: październik 2023 r.


Sungrow bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkowników i ściśle przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników korzystających z naszej strony internetowej lub kontaktujących się z nami bezpośrednio. Opisuje ona również prawa użytkownika w zakresie ochrony danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania danych przez Sungrow. Dostęp do niniejszej polityki można uzyskać w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej.1.ADMINISTRATOR DANYCH

Operatorem strony internetowej i administratorem danych w rozumieniu RODO jest Sungrow Power Supply Co., Ltd., pod następującym adresem: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, Chiny; Tel.: +86 551 6532 7834 („Sungrow", „my" lub „nas").

Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 27 RODO jest Sungrow Deutschland GmbH, Balanstraße 59, 81541 München, Tel.: +49 89 324 914 789. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres f.li@sungrow-emea.com.

 

2.TWOJE PRAWA

2.1 Zasadniczo użytkownikowi przysługują poniższe indywidualne prawa, tj. prawo do zwrócenia się do nas z prośbą:

- dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych i ich kopii (art. 15 RODO)

- o przekazanie Twoich danych osobowych Tobie lub przesłanie ich innemu administratorowi danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)

- o zaktualizowanie lub poprawianie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia ich dokładności (art. 16 RODO)

- o usunięcie danych osobowych z naszych rejestrów w określonych okolicznościach (art. 17 RODO)

- o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach (art. 18 RODO)

Możesz też mieć prawo:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach (np. przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), w tym przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego lub profilowania do celów marketingu bezpośredniego, lub gdy wykonujemy zadanie w interesie publicznym - art. 21 RODO).

W każdym przypadku, gdy polegamy na zgodzie użytkownika, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.  Możemy jednak mieć inne podstawy prawne do przetwarzania danych użytkownika w innych celach, takich jak te określone powyżej.

2.2 Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład, gdy możemy wykazać, że mamy prawny wymóg przetwarzania danych użytkownika lub gdy udostępnienie informacji użytkownikowi spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do nieujawniania takich informacji. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować dane, nawet jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę.

2.3 Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, powinien przesłać wszelkie wnioski o udzielenie informacji, wnioski o dostęp do danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych pocztą elektroniczną na adres data-protection@sungrow-emea.com lub na adres podany w Sekcji 1.

2.4 Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkowników. W przypadku nierozwiązanych wątpliwości użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, w szczególności do organu ochrony danych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu lub miejsca pracy.

2.5 Wreszcie, należy pamiętać, że w przypadku, gdy wymagamy danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeśli takie dane nie zostaną dostarczone, nie będziemy w stanie zarządzać naszymi stosunkami umownymi ani wypełniać nałożonych na nas zobowiązań.

 

3.TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

3.1 Ponieważ jesteśmy spółką działającą globalnie, dane, które zbieramy od użytkownika, mogą być przekazywane i przechowywane przez nas lub naszych usługodawców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"). Mogą być one również przetwarzane przez personel działający poza EOG (w naszym przypadku w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL")), który pracuje w Sungrow lub dla jednego z naszych dostawców. W przypadku, gdy informacje są przekazywane poza EOG i gdy ma to miejsce w kraju, który nie jest objęty decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, dane są odpowiednio chronione za pomocą standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych dostawcy. Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci otrzymania kopii odpowiednich dokumentów.

 

3.2 Nasze Witryny mogą od czasu do czasu zawierać łącza do innych witryn internetowych. Jeśli użytkownik skorzysta z łącza do którejkolwiek z tych witryn, należy pamiętać, że witryny te mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych na tych witrynach. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

3.3 Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dane użytkownika są przesyłane w formie zaszyfrowanej; stosujemy szyfrowanie TLS 1.2.

 

4.GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ W CELACH INFORMACYJNYCH

4.1 Jeśli strona internetowa jest używana wyłącznie w celach informacyjnych, tj., jeśli użytkownik nie kontaktuje się z nami poza korzystaniem z naszej strony internetowej lub w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy dane, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w celu umożliwienia mu odwiedzenia strony internetowej. Takie przechowywanie danych służy wyłącznie celom systemowym i statystycznym (na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z obsługą naszej strony internetowej i poprawą jej działania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także, w wyjątkowych przypadkach, do zgłaszania przestępstw (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

Możemy automatycznie zbierać od użytkownika następujące dane:

- informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera użytkownika z Internetem, typ urządzenia, przeglądarka i jej wersja oraz system operacyjny i platforma; oraz

- informacje o wizycie użytkownika, w tym pełne adresy URL (Uniform Resource Locators), czasy odpowiedzi strony i błędy pobierania.

Możemy również gromadzić dane osobowe za pomocą plików cookie, jak opisano poniżej (patrz sekcja 10 „Polityka dotycząca plików cookie" poniżej).5.GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS KONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI I W CELACH REKLAMOWYCH

5.1 Dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) będą gromadzone i przetwarzane, jeśli użytkownik wyraźnie przekaże nam takie dane w celach kontaktowych. Wykorzystanie tych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania żądania użytkownika i opiera się na naszych uzasadnionych interesach w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług na rzecz naszych klientów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.2 Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane do celów reklamowych po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania naszego biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu, a następnie zostaną usunięte z zastrzeżeniem prawnych obowiązków przechowywania.6.GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMÓW

6.1 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, kraj, sektor działalności, nazwa firmy, interesy biznesowe) w celu nawiązania i realizacji stosunku umownego, a także w celu spełnienia wymogów ustawowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (komunikacja z osobą kontaktową klienta niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Przetwarzanie opiera się ponadto na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ możemy mieć ustawowy obowiązek przechowywania danych osobowych, np. w sytuacjach istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego, handlowego lub zapobiegania oszustwom.7.GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU WNIOSKÓW

7.1 Ponadto gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik ubiega się o stanowisko w naszej firmie. Przetwarzanie przez nas tych danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym utworzenia elektronicznych akt kandydatów do pracy, zarządzania aplikacjami, organizowania rozmów kwalifikacyjnych - krótko mówiąc, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy o pracę. Przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach polegających na zapewnieniu rekrutacji potencjalnych kandydatów, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f) RODO.8.ODBIORCY/KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom powiązanym z Sungrow (co oznacza dowolną spółkę, korporację lub inny podmiot Sungrow wymieniony na stronie https://en.sungrowpower.com/contactUS) w celu poprawy naszych relacji z klientami i obsługi żądań użytkownika związanych z określonymi krajami.

8.2 Dane osobowe mogą być udostępniane organom rządowym i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to wymagane do powyższych celów, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to wymagane do ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawcom usług (takim jak partnerzy wydarzeń, dystrybutorzy, klienci z branży inżynieryjnej, zaopatrzeniowej i budowlanej (EPC)), którzy będą je przetwarzać w imieniu Sungrow w powyższych celach. 

8.3 Ponadto korzystamy z usług dostawców w zakresie zleconego przetwarzania danych, którym zleciliśmy przetwarzanie danych w zakresie objętym niniejszą informacją o ochronie prywatności, np. w ramach infrastruktury technicznej naszej strony internetowej (takich jak dostawcy do prowadzenia marketingu e-mailowego, planowania i zarządzania wydarzeniami oraz projektowania i tworzenia stron internetowych). W tym kontekście nasi dostawcy usług technicznych mogą również znajdować się poza UE/EOG. W przypadku, gdy dane użytkownika są przekazywane poza EOG i gdy ma to miejsce w kraju, który nie podlega decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, dane użytkownika są odpowiednio chronione, jak opisano powyżej w Sekcji 3.9.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 W przypadku, gdy użytkownik jest klientem, będziemy przechowywać jego dane przez czas trwania stosunku umownego łączącego go z nami oraz, w dozwolonym zakresie, po zakończeniu tego stosunku tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym zawiadomieniu zgodnie z obowiązującym prawem.

9.2 W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe za zgodą użytkownika, przetwarzamy te dane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o zaprzestanie przetwarzania, a następnie przez krótki okres (aby umożliwić nam realizację jego prośby). Przechowujemy również informację o tym, że użytkownik poprosił nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych, abyśmy mogli uszanować jego prośbę w przyszłości.

9.3 W zakresie danych dotyczących wizyt użytkownika na naszych stronach internetowych oraz w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe do celów bezpieczeństwa stron internetowych, będziemy przechowywać takie dane przez 12 miesięcy od ostatniej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

9.4 Przepisy prawa mogą wymagać od nas przechowywania określonych danych użytkownika przez określone prawnie okresy przechowywania (w przypadku faktur może to być okres do dziesięciu lat). W innych przypadkach możemy przechowywać dane przez odpowiedni okres po zakończeniu relacji z użytkownikiem w celu zapewnienia nam ochrony przed roszczeniami prawnymi (do końca ustawowych okresów przedawnienia) lub w celu administrowania naszą działalnością (np. w celach prowadzenia ksiąg rachunkowych i dotrzymywania zobowiązań podatkowych).

 

10. POLITYKA COOKIES

10.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pomaga nam to zapewnić użytkownikom dobre wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, a jednocześnie pozwala nam ulepszać naszą witrynę. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym użytkownika, przypisane do używanej przez niego przeglądarki, które dostarczają stronie umieszczającej plik cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu uczynienie naszych usług bardziej przyjaznymi dla użytkownika, skutecznymi i bezpiecznymi. W większości przypadków używane przez nas pliki cookie to „sesyjne pliki cookie". Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty. Korzystanie z plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeśli użytkownik nie czuje się komfortowo w związku z korzystaniem z plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je za pośrednictwem przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki" (pamięci podręcznej) po opuszczeniu witryny. Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale "Jak zarządzać plikami cookie".

10.2 Korzystamy z następujących kategorii plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Przechowujemy pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej witryny internetowej lub świadczenia naszych usług. Niezbędne pliki cookie w szczególności pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO.

Analityczne lub wydajnościowe pliki cookie

Są to pliki cookie, które nie są ściśle niezbędne do działania tej witryny internetowej lub świadczenia naszych usług, ale usprawniają korzystanie z Usług poprzez zapamiętywanie niektórych wyborów dokonywanych przez użytkownika i zapewnianie ulepszonych funkcji. Na przykład są one używane do zapamiętywania preferencji lub wyborów dotyczących witryny, takich jak zapamiętywanie preferencji dotyczących języka, kraju, regionu lub innych wprowadzonych ustawień online (np. rozmiar tekstu, czcionki).

Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać i zliczać liczbę odwiedzających nasze Witryny oraz zrozumieć sposób, w jaki odwiedzający poruszają się po naszych Witrynach podczas korzystania z nich. Pomaga nam to poprawić sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Niektóre analityczne i wydajnościowe pliki cookie są wykorzystywane w związku z usługami świadczonymi przez strony trzecie, w tym następujące:

- Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google (zobacz również informacje poniżej). Google Analytics może gromadzić informacje o korzystaniu z Usług Online przez użytkownika (w tym jego adres IP). Wygenerowane informacje będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Google. Google udostępnia również dodatek do przeglądarki, który umożliwia rezygnację z Google Analytics we wszystkich witrynach internetowych.

10.3 Przed użyciem plików cookie, które nie są bezwzględnie konieczne do działania naszej witryny internetowej lub świadczenia naszych usług, uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zobacz także sekcję „Jak zarządzać plikami cookie" poniżej.

Korzystanie z plików cookie

 

Tytuł pliku cookie / nazwa pliku cookie

Nazwa dostawcy będącego osobą trzecią (jeśli   dotyczy)

Cel

Wygaśnięcie

_ga

_gid

_gad

Google LLC

Te pliki cookie są ustawiane w wyniku korzystania   przez nas z Google Analytics i służą do zbierania informacji o tym, w jaki   sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji do   tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki   cookie gromadzą określone informacje, w tym liczbę odwiedzających strony   internetowe, z których odwiedzający weszli na strony internetowe oraz   odwiedzane przez nich strony. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest   zasadniczo przeprowadzane przez Google, a Google może wykorzystywać dane   zebrane przez Google Analytics do własnych celów, takich jak profilowanie, i   łączyć je z innymi danymi, takimi jak konta Google.


 
 

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google   chroni dane użytkowników i ich prywatność, można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?sjid=10843738950762886098-EU&hl=pl

Po 13 miesiącach

Po 24 godzinach

Po 10 minutach

 

Jak zarządzać plikami cookie

 

Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w dowolnym momencie, klikając na narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie na naszej stronie internetowej. Menedżer zgody na pliki cookie firmy Sungrow to narzędzie, które umożliwia modyfikację ustawień związanych z niepotrzebnymi plikami cookie. Modyfikacja ustawień związanych z niezbędnymi plikami cookie nie jest możliwa. Następnie możesz ustawić dostępne suwaki na „Włącz" lub „Wyłącz", a następnie kliknąć „Zapisz". Może być konieczne odświeżenie strony, aby ustawienia zaczęły obowiązywać. Te ustawienia zgody są przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki - nigdy (o ile pozwala na to technologia) nie są przesyłane na nasze serwery i nie pozwalają naszym serwerom na identyfikację lub śledzenie poszczególnych użytkowników.

 

Aktualne wersje przeglądarek internetowych oferują również rozszerzoną kontrolę użytkownika w zakresie umieszczania i czasu trwania plików cookie zarówno własnych, jak i stron trzecich. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji zarządzania plikami cookie można znaleźć pod hasłem „pliki cookie" w menu „Pomoc" przeglądarki internetowej. Pliki cookie można włączyć lub wyłączyć, modyfikując ustawienia przeglądarki. Możesz również dowiedzieć się, jak to zrobić i znaleźć więcej informacji na temat plików cookie na stronie www.allaboutcookies.org. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce, może nie być w stanie wykonać niektórych czynności na naszej stronie internetowej lub uzyskać prawidłowego dostępu do niektórych jej części. Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym sposobów rezygnacji z tych plików cookie, można znaleźć na stronie http://youronlinechoices.eu/.

 

10.4. Google Analytics: Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej. Jest ona obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie gromadzą określone informacje, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę internetową, skąd odwiedzający weszli na witrynę internetową i jakie strony odwiedzili. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych jest zasadniczo przeprowadzane przez Google, a Google może wykorzystywać dane zebrane przez Google Analytics do własnych celów, takich jak profilowanie, i łączyć je z innymi danymi, takimi jak konta Google. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane, a odpowiednie dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pliki cookie w połączeniu z Google Analytics mają żywotność 13 miesięcy i po tym czasie zostaną automatycznie usunięte. Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na niniejszej witrynie internetowej. Adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing naszego przetwarzania danych i w pełni wdrażamy surowe wymagania dotyczące korzystania z Google Analytics.10.5: Google Tag Manager Ta witryna korzysta również z Menedżera Tagów Google („Google Tag Manager”). Google Tag Manager to rozwiązanie obsługiwane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"), które umożliwia zarządzanie tagami witryn marketingowych za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Google Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to powoduje aktywację innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą rejestrować dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych informacji. Jeśli rejestrowanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub pliku cookie, ustawienie to pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć, klikając następujący link: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej polityki prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie, a my przekażemy użytkownikowi nowe powiadomienie o ochronie prywatności, gdy wprowadzimy jakiekolwiek istotne aktualizacje. Od czasu do czasu możemy również powiadamiać użytkowników w inny sposób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

18MW PV Plant in Dubai
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017